Grundejer- og beboerforeningen Tvebjerg

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser over for offentlige myndigheder og administrere områdets fælles arealer. Desuden er foreningen pligtig til at sørge for snerydning af stierne.

De enkelte medlemmer sørger selv for vedligeholdelse af tilstødende rabatter, opholdsområder og levende hegn. Grundejer- og beboerforeningen udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

 

Find lokalplanerne for Tvebjerg her:

Læs lokalplanen her...

Den hensynsfulde nabo

  • Jeg overholder fartbegrænsningerne og viser hensyn i trafikken, da der er mange børn i området og ved legepladsen.
  • Jeg holder øje med naboens hus, når de er væk.
  • Jeg viser hensyn til naboerne når jeg slår græs. Vi anbefaler, at græsslåning og brug af andre støjende redskaber sker mellem kl. 9.00 og 21.00.
  • Jeg sørger for, at mine børn ikke støjer på boldbane og legeplads efter kl. 21.00.
  • Jeg skraber sne, og holder mit fortov rent for ukrudt.
  • Jeg lufter min hund i snor og samler mine husdyrs efterladenskaber op.
  • Min campingvogn og firmavarevogn parkerer jeg på egen grund..